Kinder- en jeugdzorg bij GZ Psycholoog Amsterdam

Ik begeleid geen geen kinderen en ouders, hiervoor kun je terecht bij mijn collega Francine Wong Loi Sing-Witz van Psycholoog Amsterdam. Je kan bij haar op korte termijn op afspraak komen.

Als opvoeder kun je je heel kwetsbaar voelen. Zeker als het niet zo goed gaat met je kind. Het is dan belangrijk dat kracht hervindt, met oog voor de specifieke kwaliteiten van het kind. Als dat lukt vind je nieuw vertrouwen en worden jij, jouw kind en het gezin hechter en sterker.

Problemen binnen het gezin

Een hecht en geborgen gezin is een veilige thuisbasis – zowel voor ouders als kinderen. Je ondersteunt elkaar en kunt op elkaar terug vallen. Vanuit zo’n hechte basis kunnen de kinderen met een zeker en veilig gevoel de wereld in.

Daarvoor is goed contact en goede communicatie binnen het gezin nodig. En daar gaat het soms mis. Ouders ontzien hun kinderen, maar die voelen spanningen aan en reageren daarop. Bijvoorbeeld door hun eigen problemen, gevoelens, of wensen voor zich te houden. Papa en mama hebben het ‘al moeilijk genoeg’. Het kan ook zijn dat ze bang zijn om niet gehoord of begrepen te worden, of ze hebben het idee dat ze hun eigen problemen alleen op moeten oplossen. Het gevolg kan zijn dat de kinderen zich terugtrekken of de spanning op een andere manier afreageren. Het gezin vervalt in geruzie, verharding en onbegrip. Vertrouwen verdwijnt.

Bij gezinsbegeleiding van GZ Psycholoog Amsterdam kijken we samen naar wat er speelt in het gezin en brengen jullie samen de communicatie en balans weer op gang.

Kinderen en jeugdigen

Buiten de problemen waar het hele gezin bij betrokken is, kan er veel aan de hand zijn met uw kind(eren). Wat gaat er in ze om? Doe ik het wel goed? Soms heb je even geen grip meer op hun ontwikkeling en lijkt het of je alleen meer aan de zijlijn kunt toekijken. Onze ontwikkelingsbehandelingen kunnen je dan verder helpen.

Ouderbegeleiding

Het gaat niet goed met je kind en je wilt echt alles doen om het te helpen. Maar hoe? Bij ouderbegeleiding gaan we samen aan de slag – we brengen in kaart welke factoren een rol spelen bij problematische situaties. En wat je er aan kunt doen. Maar we zoeken niet alleen die moeilijke momenten binnen het gezin op, want juist als het goed gaat valt er een hoop te leren. Op deze manier help jij dus je kind.

Vaak werkt dat een stuk beter dan als je je kind alleen in behandeling doet. Ten eerste omdat jij je kind veel vaker ziet en ten tweede omdat het toch ook een beetje om jou gaat. Daarbij geeft ouderbegeleiding vaak meer voldoening, omdat je het gevoel hebt dat je iets kunt doen.
We bieden ouderbegeleiding bijna altijd aan naast de eigen behandeling van het kind of de jongere.

Niet in de hand

Het kan om allerhande redenen helemaal mis lopen binnen een gezin. Geen enkele ouder wil grip op de kinderen verliezen. Geen enkel kind wil leven in onrust en onveiligheid. En toch, het gebeurt. De meeste ouders voelen een blinde paniek, diepgewortelde wanhoop, wanneer het hun kinderen betreft. En zo dichtbij en vertrouwt als het contact kan zijn, zo ver weg kunnen ze voelen. Gesloten. Ergens anders. En ‘met mij gaat alles goed’.

Wanneer naar een gezinspsycholoog?

Er zijn drie aanleidingen om met een gezinspsycholoog te werken:

  1. jullie zijn als gezin vastgelopen, er is niemand met specifieke problemen, maar met zijn allen… het
    werkt gewoon niet meer
  2. je kind heeft problemen waar je het niet mee kan helpen, maar je wilt je kind liever niet alleen in
    therapie doen
  3. jij bent als opvoeder de oorzaak van problemen in het gezin (je bent depressief, bent of was verslaafd
    of jullie zijn gescheiden) en je vindt de dubbele rol van oplosser en oorzaak moeilijk.

Het gezin in zwaar weer

Voor iedereen, ouders én kinderen, vormt het gezin een basis. Het is het fundament van waaruit je de wereld in gaat. Heel bijzonder dus. En aan de andere kant, de normaalste zaak van de wereld.

Voor de meeste gezinnen is het gezin heel vanzelfsprekend. Je kent elkaar al jaren, je weet wat je aan elkaar hebt en alles is wel zo’n beetje gezegd en gedaan. Iedereen doet zijn eigen ding, het wordt wat stiller aan het avondmaal en buiten dat je met zijn alleen in één huis woont zijn jullie eigenlijk niet echt meer samen.
De meeste mensen vinden dat wel best zo. Lekker makkelijk, je hebt het al zo druk, fijn dat je gezin je geen problemen geeft. En dan kan het gebeuren dat je elkaar uit het oog verliest. Dat iemand verandert is, iemand zich niet meer thuis voelt in jullie vaste patroon, iemand het gevoel heeft een rol te spelen in plaats van zichzelf te zijn. Dan knappen ‘plots’ alle vertrouwde lijntjes en verhoudingen. En moeten jullie groeien naar een nieuwe balans.

Je kind in problemen

In het leven van kinderen zijn problemen, net zo goed als in dat van ouders. Ergens wil je dat niet zien. Het hoort niet. Kinderen moeten vrij en onbezorgd zijn. Maar ja, zo werkt het leven niet. Het is onverdraaglijk om je kind in problemen te zien.
Het liefst zou je het allemaal wegtoveren. En als je merkt dat je dat niet kunt, is het alsof de grond onder je voeten wegvalt. Logisch, het druist tegen al je ouderlijke gevoelens in. Jij bent toch degene die alles op kan lossen? Jij bent toch supermam, superpap? Jij weet toch altijd wat te doen? Ook zo werkt het leven jammer genoeg niet. Het is geen schande het niet alleen te kunnen.

Veel ouders hebben moeite de eerste stap naar een gezinspsycholoog te zetten. Maar bijna iedereen die er aan begint ervaart de behandeling als verrijkend. Niet alleen leer je de huidige situatie te boven te komen, maar het gezin groeit als geheel.

Wat gaat een gezinspsycholoog doen?

Het werk van een gezinspsycholoog is heel divers. Bij jonge kinderen helpt de psycholoog de ouders het kind te helpen. Bij wat oudere kinderen en jongeren zullen thema’s als communicatie, patronen, onderlinge verhoudingen een belangrijke rol spelen. In veel gevallen komen er persoonlijke aandachtspunten naar voren waar jullie elkaar mee kunnen helpen en soms is het nodig iemand apart verder te behandelen.

Ik werk aan de hand van gesprekken, analyses en inzicht. Ik laat jullie vaste patronen zien, ik laat jullie de kracht van onderlinge verhoudingen en verwachtingen ervaren en hoe die soms jullie gezin kunnen ontwrichten.
Dat doe ik op basis van een positieve grondhouding en ook vanuit de ervaring dat de meeste gezinnen eruit komen en terugkijken op zo’n periode als een kans om te groeien, als gezin, maar ook als mens.

Contact

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel mij even voor een afspraak of stuur mail naar GZ Psycholoog Amsterdam.